Izglitibas procesa istenosana

Tāpēc tehniskā dokumentācija ir dokumentu, plānu, rasējumu vai tehnisko aprēķinu kopums, kas sniedz informāciju, kas nepieciešama konkrēta produkta iegūšanai. & Nbsp; Tehnisko dokumentāciju parasti var izsniegt šādām tematiskām sadaļām:

ieguldījumu dokumentācija, t.i.,